Vòi massage
Vòi massage
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước
Vòi massage gồm vòi theo tiêu chuẩn, vòi phun khí, vòi xoáy, tạo ra hiệu ứng spa khác nhau từ bóng nước và bóng khí.
  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download