Van nhiều cửa 4 inch
Van nhiều cửa 4 inch
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước
CHI TIẾT KỸ THUẬT
  • Kết nối bằng mặt bích
  • Dùng cho cột lọc công nghiệp với van bên hông cột (NL và K Series)
  • Áp suất hoạt động tối đa:                                350kPa/50psi/3.5bar
  • Áp suất kiểm tra tại nhà máy:                        600kPa/87psi/6.0bar
  • Nhiệt độ nước tối đa:                                        50°C (122°F)
  • Lưu lượng:                                                          108m3/giờ ở 40kPa/58psi/0.4bar