Van 2" sáu chức năng trên đầu cột (chỉ đầu van)
Van 2" sáu chức năng trên đầu cột (chỉ đầu van)
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

Kết nối bằng bu-lông

Dùng cho cột lọc bằng sợi thủy tinh với van trên đầu cột (V Series)

CHI TIẾT KỸ THUẬT

  • Áp suất hoạt động tối đa:                350kPa/50psi/3.5bar
  • Áp suất kiểm tra tại nhà máy:        500kPa/72psi/5.0bar
  • Nhiệt độ nước tối đa:                       50°C (122°F)
  • Lưu lượng:                                         27m3/giờ ở 40kPa/58psi/0.4bar
  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download