Van 2" sáu chức năng trên đầu cột
Van 2" sáu chức năng trên đầu cột
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước
CHI TIẾT KỸ THUẬT
 • Kết nối bằng bu lông
 • Dùng cho cột lọc bằng sợi thủy tinh với van trên đầu cột (V Series)
 • Áp suất hoạt động tối đa:                              350kPa/50psi/3.5bar
 • Áp suất kiểm tra tại nhà máy:                      500kPa/72psi/5.0bar
 • Nhiệt độ nước tối đa:                                     50°C (122°F)
 • Lưu lượng:                                                       27m3/giờ ở 40kPa/58psi/0.4bar
 • Catalogue
 • Tên
 • Ngôn ngữ
 • Kích thước tập tin
 • Kiểu
 • Download