Van 2.5" trên đầu cột
Van 2.5" trên đầu cột
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

Kết nối bằng bu-lông

Dùng cho cột lọc bằng sợi thủy tinh với van trên đầu cột (V series)

CHI TIẾT KỸ THUẬT

  • Áp suất hoạt động tối đa:                           350kPa/50psi/3.5bar
  • Áp suất kiểm tra tại nhà máy:                   500kPa/72psi/5.0bar
  • Nhiệt độ nước tối đa:                                  50°C (122°F)
  • Lưu lượng:                                                    36m3/giờ ở 40kPa/58psi/0.4bar