Van 1" sáu chức năng trên đầu cột
Van 1" sáu chức năng trên đầu cột
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

CHI TIẾT KỸ THUẬT

  • Áp suất hoạt động tối đa:                               700kPa/101psi/7.0bar
  • Áp suất kiểm tra tại nhà máy:                       1500kPa/217psi/15.0bar
  • Nhiệt độ nước tối đa:                                       50°C (122°F)
  • Lưu lượng:                                                         5m3/giờ ở 40kPa/58psi/0.4bar


  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download