Van 1.5" bốn chức năng trên đầu cột (cho hệ thống lọc FSU Series)
Van 1.5" bốn chức năng trên đầu cột (cho hệ thống lọc FSU Series)
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

CHI TIẾT KỸ THUẬT

 • Kết nối bằng vòng đai kẹp
 • Dùng cho cột lọc bằng nhựa với van trên đầu cột
 • Áp suất hoạt động tối đa:                                200kPa/28psi/2.0bar
 • Áp suất kiểm tra tại nhà máy:                        350kPa/50psi/3.5bar
 • Nhiệt độ nước tối đa:                                        50°C (122°F)
 • Lưu lượng:                                                          17m3/giờ ở 40kPa/58psi/0.4bar
 • Catalogue
 • Tên
 • Ngôn ngữ
 • Kích thước tập tin
 • Kiểu
 • Download