Van 1.5" bốn chức năng trên đầu cột (cho cột lọc V/P Series)
Van 1.5" bốn chức năng trên đầu cột (cho cột lọc V/P Series)
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

CHITIẾT KỸ THUẬT

 • Kết nối bằng vòng đai kẹp
 • Dùng cho cột lọc bằng sợi thủy tinh và nhựa với van trên đầu cột (V và P series)
 • Áp suất hoạt động tối đa:                                350kPa/50psi/3.5bar
 • Áp suất kiểm tra tại nhà máy:                        700kPa/101psi/7.0bar
 • Nhiệt độ nước tối đa:                                       50°C (122°F)
 • Lưu lượng:                                                         17 m3/giờ ở 40 kPa/58psi/0.4bar
 • Catalogue
 • Tên
 • Ngôn ngữ
 • Kích thước tập tin
 • Kiểu
 • Download