Thanh nhôm
Thanh nhôm
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước