Thanh nắm BHK
Thanh nắm BHK
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước
Bằng inox AISI 304/316 sáng bóng