Bơm đa tốc E-Power
Bơm đa tốc E-Power
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

Bơm đa tốc E-Power của Emaux sử dụng công nghệ Motor Nam châm Vĩnh cửu (PMM) hiện đại nhất, nó tạo ra một từ trường giữa rotor và các cuộn dây. Tiết kiệm năng lượng có được từ khả năng giảm RPM của chính motor. Motor hút điện để mang từ trường vào trong rotor; mặt khác, motor PMM làm tăng hiệu suất qua việc các nam châm hoạt động làm quay rotor, đạt được hiệu suất 90%.

  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download