Hệ thống khử trùng

Hệ thống khử trùng sẽ khử trùng hồ bơi của bạn bằng clo qua quá trình điện phân hoặc định lượng hóa chất.