Phụ kiện của thanh nắm
Phụ kiện của thanh nắm
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

Các phụ kiện này dùng để lắp đặt tay vịn xung quanh thành hồ bơi.

 

Thanh nắm thẳng

Được cấu tạo bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc AISI 304 sáng bóng. Chiều dài thanh nắm là 1m. Các phụ kiện sau đây dùng để lắp đặt tay vịn xung quanh thành hồ bơi.

Mã hàng

Bằng AISI-304                03016221

Bằng AISI-316                03016220

 

Khớp nối thẳng

Được cấu tạo bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc AISI 304 sáng bóng. Dùng để nối ống Ф42mm.

Mã hàng

Bằng AISI-304               03016223

Bằng AISI-316               03016222

 

Khớp nối cong

Được cấu tạo bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc AISI 304 sáng bóng. Dùng để nối ống Ф42mm.

Mã hàng

Bằng AISI-304                03016225

Bằng AISI-316                03016224

 

 Nắp chụp bảo vệ

Được cấu tạo bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc AISI 304 sáng bóng. Dùng chụp bảo vệ phần cuối của ống Ф42mm.

Mã hàng

Với AISI-304               03016227

Với AISI-316               03016226

 

Giá đỡ thẳng với đĩa cố định

Được cấu tạo bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc AISI 304 sáng bóng. Thích hợp cho cả hồ có kết cấu bằng bê tông và tấm vinyl.

Mã hàng

Bằng AISI-304               08070002

Bằng AISI-316               08070001

  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download