Hệ thống lọc KOK
Hệ thống lọc KOK
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

Bộ lọc "KOK" Series mang đến giải pháp lọc mang tính cơ học và sinh học với bình lọc bằng sợi quấn, van nhiều cửa sáu chức năng, đường ống, bơm tuần hoàn, máy thổi khí, hộp điều khiển và đế. Bộ lọc này được thiết kế riêng cho hồ và vườn nước.

 

Về lọc sinh học:

Lọc sinh học là phần cần thiết của chu kỳ ni-tơ. Đó là một cách hiệu quả để khử amoniac và tách ra thành ni-trít. Ni-trít sau đó sẽ được chuyển hóa thành nitrat, nguyên tố cần thiết cho sự tăng trưởng của các loại cây dưới nước. Chu kỳ này có thể được thực hiện bằng cách dùng vi khuẩn có sẵn trong tự nhiên và tạo một nơi cho vi khuẩn hoạt động trong vật liệu lọc đặc biệt, nơi vi khuẩn tiếp xúc với số lượng lớn oxy và thức ăn.

 

Về chu kỳ ni-tơ

Quá trình này bắt đầu khi cá ăn và sau đó thải ra amoniac. Amoniac này bị vi khuẩn trong bình lọc ăn và hình thành nitrit, một chất rất độc đối với cá và phải bị khử đi. Nitrit sau đó sẽ bị một loại vi khuẩn khác trong bình lọc ăn, vi khuẩn này hình thành nitrat mà thường được cây sử dụng làm phân bón. Chu kỳ này lặp đi lặp lại theo tự nhiên.

CHI TIẾT KỸ THUẬT

  • Lắp đặt: Ao cá / Bể cá / Khu vườn nước
  • Áp suất hoạt động tối đa 36 psi / 2.5 bar
  • Nhiệt độ tối đa 43°C (109°F)
  • Loại vật liệu: hạt polyethylen

 

 

  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download