BC45, BC60, BC80, BC90, BC45E, BC60E, BC80E, BC90E
BC45, BC60, BC80, BC90, BC45E, BC60E, BC80E, BC90E
Xem hình ảnh đầy đủ kích thước

Máy xông hơi khô bằng thép không gỉ công suất trung bình

BC45, BC60, BC80, BC90

  • Máy xông hơi bằng thép không gỉ với bộ điều kiển bên trong

BC45E, BC60E, BC80E, BC90E

  • Máy xông hơi bằng thép không gỉ với bộ điều khiển rời
  • Catalogue
  • Tên
  • Ngôn ngữ
  • Kích thước tập tin
  • Kiểu
  • Download